Missie:

Als financieel gezonde beheermaatschappij voor de groepsbedrijven optimale omstandigheden creëren voor een verdere ontwikkeling en versterking van hun posities, met inachtneming van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Visie:

De groepsbedrijven in staat stellen om, als co-maker of projectpartner, voor hun opdrachtgevers maximale meerwaarde te creëren door professionele en betrouwbare ontwikkeling en levering van hoogwaardige, innovatieve industriële kwaliteitsproducten en diensten. In deze visie staan de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, innovatie en veelzijdigheid centraal.